Polityka prywatności

/Polityka prywatności
­
 1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej Ustawą) jest
  World Of Inspiration
  ul. Kłobucka 8C, Warszawa
  NIP: 7010825875
  REGON: 380446885

  zwana dalej (Administratorem).
 2. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularzy kontaktowych umieszczonych na stronach serwisu www.farby.waw.pl.
 3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe wyłącznie w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego:
  1. imię,
  2. telefon kontaktowy,
  3. adres e-mail,
  4. inne dane przekazane przez użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego
 4. Przekazanie imienia oraz telefonu kontaktowego lub adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie (odmowa przekazania danych uniemożliwi wysłanie użytkownikowi odpowiedzi). Przekazanie pozostałych informacji jest dobrowolne.
 5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do jej danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu realizacji wskazanych praw należy skontaktować się z Administratorem, wykorzystując informacje wskazane w treści ust. 1 powyżej.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji stwierdzenia, że Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 7. Administrator zabezpiecza przetwarzane przez siebie dane osobowe, w szczególności zgodnie z art. 36-39a Ustawy.